Nasz adres
P.P.H.U.PROMAX Sp.z o.o.
ul. Hoża 27 m.6
00-521 Warszawa
tel.629-52-34
tel./fax:621-05-89

KADRY

Prowadzimy nabór kandydatów do ochrony , dozoru i obsługi giełd handlowych.
Wymagania stawiane wobec pracowników ochrony – dozoru :
a) przedstawienie zaświadczenia o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych,
b) posiadanie licencji I lub II stopnia – do ochrony,
c) przebieg pracy zawodowej oraz odpowiednie wykształcenie,
d) kwalifikacje z zakresu ochrony i samoobrony,
e) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w ochronie lub dozorze,
f) zdyscyplinowanie i wymogi trzeźwości oraz kultury osobistej.Strona główna