Nasz adres
P.P.H.U.PROMAX Sp.z o.o.
ul. Hoża 27 m.6
00-521 Warszawa
tel.629-52-34

HISTORIA


Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Us
ługowe
„Promax” Sp
ółka z o.o rozpoczęła działalnoć
w dziedzinie us
ług ochrony osób i mienia w marcu 1990 roku.

Grono specjalistów z tego zakresu zawi±zała spółkę z o.o. i rozpoczęto wiadczenie profesjonalnych
usług ochrony osób i mienia, odnotowuj±c stały i dynamiczny wzrost zainteresowania tymi usługami.

Firma jest członkiem – założycielem Polskiego Zwi±zku Pracodawców Ochrony.
Chronimy banki, giełdy handlowe, zakłady przemysłowe, salony sprzedaży,
biura turystyczne,hurtownie, budowy.

Swoj± działalnoć prowadzimy w Warszawie i województwie mazowieckim.

Zatrudniamy w większoci pracowników o dużych kwalifikacjach, w tym 1/3 ogółu zatrudnionych
posiada już licencje pracownika ochrony I lub II stopnia.

W lutym 2000 roku uzyskalimy zweryfikowan± koncesję MSW i A nr L – 0114/00.
Jako profesjonalna firma jestemy wiarygodni i ubezpieczeni w zakresie naszej działalnoci (Polisa PZU S.A. nr 12/1948/50/171/2001)Strona główna