Nasz adres
P.P.H.U.PROMAX Sp.z o.o.
ul. Hoża 27 m.6
00-521 Warszawa
tel.629-52-34
tel./fax:621-05-89

OFERTA

P.P.H.U. PROMAX Sp. z o.o. oferuje następujące usługi:

1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej :
* stałej lub doraźnej,
* polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
* polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.
2) usług detektywistycznych.

Ponadto oferujemy :

1) negocjacje handlowe i pośrednictwo handlowe,
2) zarządzanie i administracja nieruchomościami,
3) udzielanie konsultacji przy projektowaniu systemów ochrony oraz opracowywaniu planów ochrony i instrukcji.

W zakresie usług ochrony „PROMAX” posiada bogate doświadczenie, dobrych fachowców oraz dobre wyposażenie w sprzęt, kilka wzorów umundurowania oraz własną częstotliwość radiową za zgodą Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.
W biurze firmy funkcjonuje całodobowo służba dyżurna oraz kontrolno - inspekcyjna.
Głównym celem jaki przyświeca firmie w jej działaniach marketingowych jest jak najpełniejsze zaspokojenie oczekiwań i żądań naszych klientów.


Strona główna